từ: Thông tin bắt buộc
Đến:

莎丽陈东莞市力益环保科技有限公司

我的học:
Chủ thể của bạn phải có từ 10-255 ký tự!
锡nhắn:
Thông điệp của bạn phải strong khoảng từ 20-3.000 nhân vật!
吉尔Thanh toan
Ví dụ: 10.000/máy tính
Thông số kỹ thuậtThông tin công tycung cấp
Xin wei lòng trả lời cho tôi trong vòng 24 giờ。
Gửi email cho tôi hai lần một tuần Cập nhật các thông tin sản phẩm và nhà cung cấp mới nhất