από: Απαιτούμενεςπληροφορίες
Να:

维多利亚李东莞市立亿环保科技有限公司

Θέμα:
Τοθέμασαςπρέπειναείναιμεταξύ10 - 255χαρακτήρων!
Μήνυμα:
Τομήνυμασαςπρέπειναείναιμεταξύ20 - 3.000χαρακτήρες!
Τιμή και ΌροιΠληρωμή
π,χ。10 000 / τεμ
ΠροδιαγραφέςΠεριγραφήΕταιρείαςΠαράδοσηΧρόνος)
Απαντήστε μου μ σα σε 24 ώρες。
Στείλτεμουμέσδω邮件ύοφορέςτηνεβδομάδαενημερώσειςσχετικάμετιςτελευταίεςπληροφορίεςπροϊόντοςκαιπρομηθευτή。
Baidu